آیا پی آر پی، درمانی ایمن و موثر برای آرتروز (استئوآرتریت) زانو است؟