خانه Articles posted by دکتر کاظم محقق (صفحه 3)
تصويري پيدا نشد

تجربه یک پی آر پی زانو

دکتر کاظم محقق: سلام و اوقات به کام جناب آقای روحی لطفا در مورد خودتان و مشکلتان برا...

تصويري پيدا نشد

نقشه جوش بر روی بدن

طب چینی معتقد است بر اساس محل ایجاد جوش بر روی بدن می توان به علت آن در درون بدن پی ب...